2015. május 26., kedd

Nem Adom A Házamat Mozgalom petíciója Trócsányi Lászlóhoz

Tárgy: Felhívás SeVizahiteles (devizahiteles) kifosztás végleges rendezésére

Tisztelt Trócsányi László miniszter úr!

Bizonyára értesült arról, hogy május 29. napján 14 órától a iGazságügyi Minisztérium előtt találkoznak ismét a kormány(ok) közreműködésével a bankok által végrehajtott kifosztás károsultjai. Kicsit beszélgetünk a megoldásról, és 16 óra körüli időben bekopogtatunk a minisztériumba, hogy átadjuk Önnek jelen felhívás nyomtatott, és több társunk által aláírt példányát.
Az elmúlt pár év alatt azt vettük észre, hogy nem nagyon szeretik Önök – nagyurak - az emberek leveleit olvasgatni. Legalábbis úgy tűnik, hiszen érdemi válaszokat, a felhívásokban jelzett problémák megoldására érdemi intézkedéséket nem láttunk. Levelünk elején néhány mondatban leírjuk a követeléseink lényegét, okait, és nem teljesítés esetén a nyomásgyakorlás további lépéseit.
A továbbiakban ezek részletes kifejtését olvashatják.

Követelésünk röviden:        
-          SeVizahitelek (devizahitelek) eltörlése      
-          Kártérítés megfizettetése a pénzintézetekkel       
-          Felelősségre vonás


Miért?
- Mert ezt nem lehet visszafizetni. Nem csupán nem jogos, de fizikailag is teljesíthetetlen a károsultak nagy része számára. A többiekkel, pedig igazságtalan lenne, ha nekik fizetni kellene.
A bankok által okozott károkat a károkozóknak meg kell téríteni.

Mi lesz, ha nem teljesítik?
-          Újabb és újabb, egyre hosszabb ideig tartó útzárak 
-          NeFizess felhívás terjesztése
-          Bankok, bankárok számonkérése     
-          Politikusok, bankvezérek meglátogatása a lakásukon (lehet majd kamerázni a függöny mögül)
-          Bíróságok elárasztása perekkel, nyomozóhatóságok elárasztása feljelentésekkel
-          Aktív fizikai ellenállás az esetleges kilakoltatási, autóellopási kísérleteknél
-          Mindent megteszünk, minden eszközt megragadunk, hogy Önök és bankárhaverjaik ne hajszolhassanak több embert öngyilkosságba.

Bizonyára nem szükséges, hogy részletesebben elmagyarázzuk, hogy végig fogjuk csinálni. Mondhatnánk úgy is, hogy köztudomású tény, hogy a kifosztott SeVizahitelesek kitartóak, bátrak, elszántak. Elég csak az elmúlt két évre visszaemlékezni. Ebből kiemelem azt az egy hónapot, amikor a főnöke házánál volt kicsit nagyobb a forgalom a megszokottnál.

Ennyi is elég lenne, de nézzük részletesen, hátha most először lesz kedvük értőn elolvasni a károsultak felhívását. Részletes követelések és az okok összefűzve az egyetlen szóba jöhető megoldási lehetőséggel.

Már 2013-ban is ezt mondtuk.
2014-ben leírtuk.
2015-ben megvalósítjuk!

A Nem adom a házamat mozgalom és a május 29-i demonstráció résztvevőinek megoldási javaslata az egyik legégetőbb társadalmi, és gazdasági visszahúzó erő rendezésére.
A javaslat alapját a nagyszámú érintettel való hosszas konzultáció, a közgazdasági, és jogi szakértők nyilatkozatai, a bírósági ítéletek, és gyakorlat, valamint Molnár Ervin „Teherlerázás” című tanulmánya szolgáltatta.
Mi történt?                           
Az embereket csőbe húzták a devizahitelekkel 2002 – 2008. évek között.
 • Magas Forinthitel kamatokkal, és az állami támogatások szűkítésével devizahitel felvételére ösztönözték őket.
 • Fogyasztásra buzdító kommunikációval, agresszív, és megtévesztő reklámokkal emberek millióit hajszolták bele egy szakemberek által már akkor látható csapdába.
 • A valós kockázatok elhallgatásával, a fogyasztóvédelem, és a bankárok iránti bizalom kihasználásával elültették a köztudatba, hogy ez egy hosszútávon tartható, és fizethető módozat.
Ki okozta?
 • Ennyi ember átverése inkább tűnik kitervelt kifosztásnak, mint súlyos szakmai hibának.
 • Az aljas terv teljesítéséhez szükség volt pontos számításokra, politikai, és gazdasági haszonélvezőkre, hatékony kommunikációra.
 • A felelősök személy szerinti megnevezése hosszas, valódi szándékon alapuló nyomozati munkát követően lehetséges.
 • A felelősök kiderítése, és felelősségre vonása elengedhetetlen a társadalmi igazságosság, és megbékélés érdekében.
Ki szenvedte el?
Közvetlen károsultak azok az emberek, akik bízva a pénzügyi szakemberekben, jogászokban, és a fogyasztóvédelemben, gyanútlanul vállaltak hosszú távú kötelezettséget.
 • Családok, akik gazdaságosabbá akarták tenni az otthonukat, mert szakemberek megmutatták nekik, hogy kevesebb lesz a törlesztő részlet, mint amennyit spórolnak a fűtésszámlákon.
 • Fiatalok, akik az eléjük tett kimutatások alapján – gyakran a banki ügyintézővel együtt - kiszámolták, hogy olcsóbban tudnak devizahitellel venni ingatlant, mint bérelni.
 • Jobban kereső szülők, akik így, egy kedvező havi kiadással akarták biztosítani gyermekük ifjúkori lakhatását, életkezdését.
 • Diákok, akik az ország jobbítására fordítható tudásuk megszerzéséhez szükséges anyagiakat akarták úgy előteremteni, hogy képesítésüket kamatoztatva később könnyedén vissza tudják fizetni a kölcsönt.
 • Vállalkozók, akik munkahelyeket, és értéket akartak teremteni, úgy, hogy később a megtermelt többletből könnyedén tudják teljesíteni a kötelezettségeiket. A bank szakembereivel közösen számolták ki, hogy biztosan meg fog térülni a bank által biztosított tőke.
 • Azok a környezettudatos emberek, akik lecserélték öreg, gazdaságtalan, környezetszennyező gépkocsijukat egy modernebb, biztonságosabb járműre. Gyakran ők jobb alkupozícióba kerültek, ha hitelre vették a kocsit, mintha készpénzben fizették volna.
 • Akik a megaláztatásokat, és a fehérgalléros kifosztást már nem tudták elviselni, és maguk vetettek véget az életüknek.
Közvetett károsultak azok az emberek, akik bár nem vettek fel devizakölcsönöket, de a vásárlóerő csökkenése miatt megszűnt, vagy munkahelyeket leépítő vállalkozások munkavállalói voltak. A megszűnt, vagy lecsökkent bevételeik miatt:
 • Nem tudják fizetni a közműszámláikat, vagy lakbérüket.
 • Nem tudnak megfelelő minőségű és mennyiségű élelmet venni.
 • Forint hitelükkel elmaradtak.
Közvetett károsult a teljes Magyar gazdaság, az állami ellátó, és szociális rendszer, mivel a fogyasztás csökkenése miatt jelentősen visszaestek a járulék, és adóbevételek. A pénzintézetek, pedig elenyésző adók mellett külföldre menekítették az extra profitot.
Közvetett kárként jelentkezik a számtalan egészségkárosodás, az elmaradt nyaralások, a külföldre vándorolt családtagok.
Milyen helyzetben van az ország az eladósodottság vonatkozásában?
 • Több ezer lakást már elárvereztek.
 • Számtalan hitelre vásárolt gépkocsit már visszavettek.       
 • Eszközkezelő által tízezrektől vették el tulajdonát
 • Több, mint Százezer lakás van árverezés alatt.
 • További százezer család több mint 90 napos késésben van, de még nem mondták fel a kölcsönszerződését.
 • A lakosság közel 50 %-a nem rendelkezik tartalékokkal. Az Ő törlesztő képességük a legkisebb nehézség hatásra megszűnik.
 • Az adósok nagy része már akkor sem tud törleszteni, ha valamilyen részmegoldás miatt csökkennének a törlesztő részletek.
Mi a megoldás?
 • Kizárólag olyan megoldás jöhet szóba, ami mind a közvetlenül megkárosított, mind a közvetve kifosztott emberek, és az állam helyzetét is rendezi a károkozók terhére.
 • Minden intézkedést megelőzve, vagy azok elmaradása esetén a Nem adom a házamat mozgalom más otthonvédő szervezetekkel együttműködve továbbra is minden jogi, politikai, és akár engedetlenségi eszközt is megragad, hogy senkit ne lehessen jogszerűen elfoglalt otthonából az utcára tenni.
 • A deviza, és forint hitelek jogi rendezéséig, és az okozott károk megtérítéséig minden végrehajtási eljárást fel kell függeszteni, és felfüggesztve kell tartani.
 • A devizahiteleket a csalás, uzsora, és a folytatólagosan elkövetett kifosztás, valamint 2008. év óta folytatólagosan elkövetett kárenyhítés elmaradása okán el kell törölni.
 • Mivel a károk egyenkénti kiszámítása, és bírósági érvényesítése fizikailag megvalósíthatatlan, a pénzintézetek fizessenek a folyósított összegnek megfelelő kártalanítást minden kölcsönszerződés után oly módon, hogy a folyósított összegből még vissza nem fizetett összeget az állam kapja - egy szociális alapba az egyéb károsultak kárainak enyhítésére - és a maradék, vagyis a banknak bármilyen jogcímen fizetett összegekkel megegyező összegek az adóst illessék adó, és járulékmentesen.
 • Minden, a termék bevezetésekor felelős pozícióban lévő banki alkalmazott, politikus, felügyeleti szervezet vezetője, közjegyző csalás bűntette miatti felelősségre vonását kezdeményezzük.
 • Rajtuk kívül minden olyan banki alkalmazott, banki jogász, bíró, közjegyző, politikus, végrehajtó, stb. akik nem emelték fel a szavukat a devizahitelek eltörlése mellett, és jelen pillanatban is részt vesznek az emberek megtévesztésében, - bűnpártolásért való felelősségre vonását kezdeményezzük.
Megfelelő társadalmi támogatottság esetén teljes adósságeltörlést, az adósság csapdával okozott károk megtérítését szorgalmazzuk.
Törvényeket szorgalmazunk, - civil érdekvédők, és szakértők bevonásával - annak érdekében, hogy pénzügyi területen se lehessen kihasználni a rászorulók nehéz helyzetét, jogi, és pénzügyi ismereteik hiányát annak érdekében, hogy számukra előnytelen szerződéssel kiszolgáltatottá tegyék őket.
A fenti elvekkel megegyező módon kívánjuk rendezni az államadósságot is.
Valódi megoldások iránti elkötelezettségünk, és a SeVizahiteles szakértők, érdekvédők e témában való jártassága által, olyan megoldást szorgalmazunk, ami minden időre föléemeli az emberek érdekét bármilyen pénzhatalom érdekinek.

További követelésünk, hogy a pénzintézetnek ne legyen lehetősége végrehajtási záradék, vagy fizetési meghagyás jogerőre emelkedése által közvetlen végrehatásra. Az, minden esetben kizárólag bírósági ítélet útján történhessen.  

Követeljük, hogy mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások alanyi jogon kapjanak illetékmentességet, amennyiben pénzintézettel szemben kerül sor peres eljárásra.

Követeljük, a 2014. évben hozott bankmentő törvények visszavonását.

Követeljük különösen a SeVizás perekkel kapcsolatos korlátozások eltörlését.

Követeljük, hogy a bankkal való elszámolás alapja kizárólag Forint legyen.

Követeljük a pénzintézetek által fizetendő kártérítés kikényszerítését, és a kifosztás elkövetőinek, bűnrészeseinek felelősségre vonását a fentiek alapján.

Követeljük, hogy a végleges megoldás kialakításához feltétlenül vonják be a károsultak által kijelölt érdekvédőket, jogászokat, szakértőket is!

Válaszát a felhívás fizikai formájában történő átadásával egyidőben a minisztérium előtt várjuk.Dunaharaszti, 2015. május 26.

Forrás: Nem Adom A Házam Mozgalom,  Póla László

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megosztom itt: