2013. november 30., szombat

Makkos Albert civilek nevében írt válasza a Kúria kérdéseire (2-3. rész)

Makkos Albert civilek nevében írt válasza a Kúria kérdéseire (2-3. rész)
Makkos Albert
Kedves Barátaim!A Kúria közzétette azokat a kérdéseket, amelyekre a jogegységi határozat meghozatala érdekében választ vár. A civilek nevében készülünk mi is egy vélemény továbbítására. Annak érdekében, hogy ez mind szélesebb kör véleményét tartalmazza, az elkészült írást pontokba szedve közzétesszük.

Kérem a véleményt! 

(Megjegyzés: 1. rész itt olvasható)

Kúria kérdés:

2. A deviza alapú kölcsön konstrukciója alapján megkötött szerződések érvényes vagy érvénytelen szerződések-e (vagyis ütköznek-e jogszabályba, nyilvánvalóan jó erkölcsbe, tisztességtelen szerződések-e, uzsorás szerződések-e, illetve szenvednek-e akarati hibában, vagyis színleltek-e, illetve megtévesztés, tévedés folytán kötött szerződések-e)? 


A.) ÉRVÉNYESSÉG

A „deviza alapú” kölcsön egy nem létező jogi és közgazdasági kategória. (Fából vaskarika.) Mintegy 2000 éves a kölcsön fogalma, amely szerint a kölcsönnyújtó köteles a szerződésben meghatározott összeget az adós rendelkezésére bocsátani, amin az adós tulajdonjogot szerez. Az adós pedig köteles a kölcsön szerződés alapján ugyanolyat és ugyanannyit kell visszaszolgáltatni.

Az adós a szerződés révén szerez tulajdonjogot, amit birtokba adás kell, hogy kövessen. A deviza alapú kölcsönök esetében a kölcsön tárgya egy devizában – jellemzően rosszul – meghatározott kölcsönösszeg. A Ptk. 523. § (1) szerint „Kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani” A pénzintézetek azonban nem a szerződött devizanemben meghatározott összeget, sőt jellemzően nem is annak forint ellenértékét folyósították, amely miatt devizában a szerződés nem jött létre, vagy a deviza alapú kölcsön szerződésszegéssel indult, amely miatt a Ptk. 200. § (2) szerint a deviza alapú kölcsön semmis.

A pénzintézetek a kölcsön deviza összegét vételi árfolyamon „átváltva” forintban folyósították. Az átváltási árfolyamok alkalmazása a 2010. évi XCVI. törvény által csak 2010. november 27-től szűnt meg. Miután a szerződések mögött nem volt deviza, az átváltási árfolyamok alkalmazása szintén jogellenes volt, hiszen olyan költséget alkalmaztak, ami a pénzintézeteknek nem merült fel, és mind mai napig nem írták jóvá az adósoknak. Sőt, az árfolyamrés költségét a szerződésekben nem tüntették fel, ami miatt a szerződések semmisségét már a Kúria is kimondta. 

Nem csak a devizanem vonatkozásában volt szerződésszegés, hanem a folyósított összeg vonatkozásában is, ami több változatban történt.

· A devizával egyidejűleg a vételi árfolyamon átszámítva forint összeget írtak a szerződésbe. Miután két pénzeszközben jelölték meg a kölcsön összegét, a kölcsön összege fizetőeszköz vonatkozásában nem meghatározott, és így a kölcsön Ptk. 200. § (2) szerint semmis.

· Adott deviza összeget írtak a szerződésbe, de átváltási árfolyamon átszámítva a folyósított forintösszeg ezzel nem egyenértékű a szerződésben szereplő folyósított összeggel. A kölcsön összege Ptk. 523. § szerint nem „meghatározott” összeg, a kölcsön Ptk. 200. § (2) szerint semmis.

· Folyósítandó forint összeget írtak a szerződésbe, amelynek deviza ellenértékét a folyósításkor akarták meghatározni. A kölcsön összege szerződéskötéskor Ptk. 523. § szerint csak forint vonatkozásában volt „meghatározott” összeg, tehát a deviza alapú kölcsön nem jött létre, az ezzel történő elszámolás minden jogalapot nélkülöz.

A Ptk. 523. § szerint a pénzintézet „meghatározott összeget” köteles az adós rendelkezésére bocsátani, amely összeg nagyságát a szerződésben kell meghatározni. Egyik változatnál sem történt meg egyértelműen a deviza kölcsön összeg meghatározása, illetve nem a szerződésben meghatározott deviza összeg került folyósításra. A kölcsönszerződések a jogszabály megkerülésével készültek, és a Ptk. 200. § (2) bekezdése alapján semmisek. 

B. MEGTÉVESZTÉS

A teljes deviza alapú kölcsönzés egy folyamatos megtévesztés.

Nem volt mögötte deviza. A pénzintézetek az árfolyamváltozásra vonatkozó tájékoztatást nem adták meg. Elhitették az emberekkel, hogy az árfolyam érdemben nem fog változni.
A pénzintézetek eltekintettek a hitelképesség vizsgálatától. (Volt olyan reklám, amelynél a banki alkalmazott a fülét csapkodta, hogy ne hallja az ügyfél aggályait.)


Olyan emberek is vehettek fel kölcsönt, akik nem voltak hitelképesek. (Pl. nyugdíjasok, GYED-en lévő kismamák, akik jövedelme nem fedezte a törlesztő részletet.)
A fedezet akár 100%-ig nyújtottak kölcsönt, miközben a pénzintézetek tudták, hogy az első komolyabb árfolyam emelkedésnél a fedezet már nem lesz biztosítéka a kölcsönnek.

Kiemelkedő megtévesztés a kombinált kölcsön. A kombinált kölcsönnél a kölcsön összegének csak a kamatát kell havonta fizetni. A tőketörlesztésre fordítandó összeg egy biztosítás formájában működő megtakarításba megy, ahol a pénzt a biztosító befekteti. A felgyülemlett befizetések és azok hozama nyújtana fedezetet a kölcsön tőkerészének kifizetésére. A megtévesztés sokszoros! A kölcsön deviza alapú formában működik, ami miatt a tőketartozás az árfolyam emelkedése arányában folyamatosan nő, ma már akár 60%-kal is meghaladja az eredetileg felvett kölcsön összegét. Eközben a megtakarítás forint alapon került megkötésre, amely legfeljebb csak az eredetileg felvett kölcsönre nyújthat fedezetet. Az első tőketörlesztésre 10 év után kerül sor, amelynél ha a biztosítás révén elért megtakarítás nem nyújt fedezetet a tőketartozásra, akkor a hiányt a kölcsönfelvevőnek egy összegben kell kiegészíteni. Erre természetesen a kölcsönfelvevő nem képes, hiszen addigra már csaknem a kölcsön összegének megfelelő soron kívüli törlesztést kellene befizetni. Miből, ha a kölcsön kamatára történt befizetése is az árfolyam a növekedés arányában emelkedett? Pár éven belül a pontos fizetés ellenére tízezrével mennek tönkre emberek, amiről többségük még nem is tud!

A pénzügyi terméken belül is megvannak a megtévesztések. A megtakarítás vonatkozásában a szerződéskötéskor azt mondják a kölcsönfelvevőknek, hogy a befizetett összeg hozama fogja kitermeli a tartozás jelentős részét. A hozam felét azonban a biztosító árkövetés címén beszedi a biztosítottól. Tehát, a hozamígéret nagyságrendje csak megtévesztés.

A kombinált kölcsön szerződésének megkötésére egyes pénzintézetek az adatok részleges elhallgatásával, valamint hamis számításokkal veszik rá a kölcsönfelvevőket.

Összefoglalva a megtévesztés szerves része a deviza alapú kölcsönöknek.


Kúria kérdés:

3. A pénzügyi intézményt milyen jellegű tájékoztatási kötelezettség terhelte a szerződés megkötésekor, annak elmulasztása milyen jogkövetkezményekkel jár?


A deviza jelleg megjelenése a szerződésekben teljesen új viszonyokat teremtett, amit még pénzügyi felsőfokú ismeretekkel rendelkező emberek sem tudtak átlátni. Emiatt a Hpt. 203. § (6), és (7), valamint a Ptk. 205. § (3) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettség betartásának kiemelkedő jelentősége van.

A Hpt. 203. § (7) a) előírta „az árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak hatását a törlesztő részletre”. A törvény betartásának bizonyítására a pénzintézetek aláírattak egy nyilatkozatot, amelynek értelmében a svájci frank árfolyamának változása a törlesztő részlet – akár jelentős – emelkedését vonja maga után. Milyen esetben, milyen arányban? Mi a jelentős mérték? Ezek a kérdések fel sem vetődhettek a szerződéskötés során, de még ma sem tudnának a pénzintézeti alkalmazottak a kérdésekre válaszolni. Ez a tájékoztatás nem elégséges.

A deviza, vagy deviza alapú szerződéseknél két árfolyam van: átváltási árfolyam, és a kamatárfolyam, erre azonban a pénzintézetek már nem hívták fel a figyelmet. Ebben szándékosság volt, hiszen a pénzintézetek nem akarták, hogy pl. a svájci frank kamatcsökkenését érvényesítsék a szerződésekben. Ezt több tény is bizonyítja: A szerződésekben a kamatemelés vonatkozásában külön feltételeket határoztak meg. Valamint a törvényi előírás ellenére sem tették közzé a svájci frank referenciakamatát, mivel nem ezt alkalmazták. Ezekkel a szerződésszegési pontokkal a pénzintézetek maguk bizonyították, hogy nem létezik még deviza alapú szerződés sem, csak egy banki kifosztó okirat.

Tájékoztatni kellett volna a kölcsönfelvevőket az alábbi tényekről:

A szerződéseket a felek jellemzően hosszú távra (pl. 20 évre) kötötték. Tájékoztatni kellett volna az ügyfeleket, hogy a szerződéssel azonos megelőző időszakban milyen nagyságú árfolyamváltozás volt. A szerződések mennyiséggel súlyozott átlagos szerződéskötési időpontja 2007. júniusra tehető. Az ezt megelőző 20 évben az átváltási árfolyam változása évi 8% volt. Tehát vélelmezni lehetett, hogy a jövőben is hasonló nagyságú árfolyam emelkedés várható. Ez alapján két tájékoztatási kötelezettség volt:

  • Egyrészt 2007. júniusban az átváltási árfolyam mintegy 40 HUF/CHF értékkel alatta volt a trendnek, tehát hamarosan ilyen nagyságrendű árfolyam emelkedés várható.
  • Másrészt az törlesztő részletek egyenlő ütemű fizetése esetén a tőketartozás az első években csak mintegy évi 2-3%-kal csökken, miközben az árfolyam a múltbeli trend alapján várhatóan 8%-kal emelkedik. A két tényező egymásra hatása eredményeként a törlesztő részlet folyamatos és egyenletes fizetése esetén is a tartozásállomány forintban emelkedik, és az emelkedés mértéke akár 40-50%-ot is elérhet.
  • Az árfolyamváltozás hatására a deviza alapú szerződések esetén a visszafizetendő törlesztő részletek összege akár három-négyszerese is lehetet a forintszerződések törlesztőrészlet befizetéséhez képest.

A PSZÁF 2006. szeptemberi tájékoztató kiadványában bemutatta az átváltási árfolyam várható alakulásának hatását. A kiadványban az árfolyam emelkedés maximális értéke 185 HUF/CHF volt. Ez a tájékoztató a várható árfolyam vonatkozásában alaposan megtévesztette az adósokat.

A kölcsönfelvevők tájékoztatása abban az esetben lett volna megfelelő, ha a pénzintézet valós várható árfolyamok alkalmazásával próbaszámítások révén mutatja be a fenti hatásokat, amit egyetlen pénzintézet sem tett meg!

Az Európai Uniós jogviszonylatban a deviza alapú szerződés un. indexált szerződésnek minősíthető, amelyben az index szerepét a svájci frank átváltási árfolyama és kamatárfolyama tölti be. Bár az Unióba való belépés esetében kötelező volt a jogharmonizáció, az indexálás törvényi bevezetése nem történt meg.

A TANÁCS 1993. április 5-i 93/13/EGK IRÁNYELVE, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről, csak akkor engedélyezi a szerződés feltételeinek egyoldalú változtatását, ha az „árváltoztatási módszerről egyértelmű leírás áll rendelkezésre”. (Utolsó bekezdés.) A magyar deviza alapú szerződés az európai uniós jog szerint tisztességtelenek és így semmisek.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. május 11-i 2005/29/EK IRÁNYELVE 7. cikk Megtévesztőnek tartja azt a kereskedelmi gyakorlatot, amely révén a „valószínűsíthetően ahhoz vezet, hogy az átlagfogyasztó olyan ügyleti döntést hoz, amelyet egyébként nem hozott volna.” A deviza alapú kölcsönök ismeretének esetén az emberek nem kötöttek volna szerződést. A deviza alapú szerződések újabb európai uniós irányelv szerint is megtévesztők és így tisztességtelenek, semmisek.

A deviza alapú kölcsönszerződések a jogszabályi alkalmazásának megkerülése miatt a magyar jog (Ptk. 200. § (2)) szerint is semmisek.

Makkos Albert

2013. november 28., csütörtök

Makkos Albert civilek nevében írt válasza a Kúria kérdéseire (1. rész)

Kedves Barátaim!


A Kúria közzétette azokat a kérdéseket, amelyekre a jogegységi határozat meghozatala érdekében választ vár. A civilek nevében készülünk mi is egy vélemény továbbítására. Annak érdekében, hogy ez mind szélesebb kör véleményét tartalmazza, az elkészült írást pontokba szedve közzétesszük.

Naponta egy pont. Naponta egy gondolat. Kérem a véleményt!

Kúria kérdése:

1. Mi a deviza alapú kölcsön tartalma (a deviza alapú kölcsön deviza kölcsön vagy forint kölcsön-e)?


A pénzügyi szolgáltatásokra a Hpt. 3. § (1) bekezdése az alábbiakat írja elő: „Pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, illetőleg devizában, valutában:” A törvény szerint nincs „deviza alapú” pénzügyi szolgáltatás!

A Hpt. 200/A § (1) 2010. október 27-től új definíciót vezetett be „Ha pénzügyi intézmény a fogyasztóval devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett (a továbbiakban: deviza alapú) lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződést vagy pénzügyi lízingszerződést kötött” A törvényi megfogalmazás nem tartalmazza, hogy mit jelent a „nyilvántartott”, milyen elszámolási kötelezettsége van, valamint a fizetés a nyilvántartás alapján történik-e? A törvény csak a lakáscélú kölcsönszerződésekre vonatkozik. Változatlanul nincs meghatározva a szabad-felhasználású, gépkocsi, és személyi kölcsönszerződések esetén a „deviza alapú” szerződés fogalma. A Ptk. 201. § (1) szerint a szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár. Sőt a magyarázat szerint az „egyenértékűség elvének védelme” kell érvényesüljön. Nem tisztázott, hogy a kölcsönfelvevő a deviza árfolyam kockázatának vállalásáért mit kap cserébe, és milyen mértékű változás esetén nem szenved csorbát az egyenértékűség elve. A „deviza alapú” kifejezés tartalma jogilag és közgazdaságilag nem tisztázott.

A pénzintézetek a deviza alapú kölcsönt úgy folyósították, mintha a háttérben a fedezetet deviza révén biztosították volna, és ezért volt kedvezőbb a kamat. A folyósítás és a visszafizetés forintban teljesül. Időközben a Svájci Tőzsde honlapja alapján bebizonyosodott, hogy egyetlen pénzintézet sem vett fel Svájcban kölcsönt, nem is adtak volna. A deviza piacon 7.000 milliárd forintnak megfelelő mennyiségű deviza nem állt rendelkezésre. A más bankok által megjelölt forrás a swap ügylet volt, ami a magyar bankok svájci frank forrásaként nem jöhetett szóba. Egyrészt ehhez is szabad devizaforrás kellett volna, ami ekkora összegben nincs. Másrészt a swap egy csereügylet, amelynél pl. a svájci frank ellenértékét azonnal át kell utalni a partnernek. Miután a swap fedezete csak a betétesek forintja lehet, a swap ügyletet két kamat terheli, a devizakamat és a betétesek forintkamata. Így a swap alkalmazásával a kamatszint magasabb lett volna, mint a forint kölcsön kamata. Végül a devizafedezetre kitalálták a „szintetikus” fedezetet, ami nem jelent valós pénzt, tehát abból nem lehet kölcsönt folyósítani. A deviza alapú kölcsönök mögött tehát deviza nem volt.

A deviza (pl. svájci frank) alkalmazása értékállandósági kikötésként is értelmezhető lehetne. Miután sem a bankoknak sem a kölcsönfelvevőknek, de még az országnak sincs markáns svájci kapcsolata, így a gazdaság változását, a kölcsönök értékének módosulását nem tükrözi a svájci frank, azaz a fogyasztási kölcsön értékállandósága nincs összefüggésben a svájci frankkal, így alkalmazása közgazdaságilag teljesen indokolatlan.

A pénzintézetek maguk sem kezelték úgy a deviza alapú kölcsönszerződéseket, mintha a kölcsön mögött svájci frank lenne. Az alacsony svájci kamatlábbal vették rá az embereket a kölcsön felvételére. Az elszámolásnál éppen az alacsony, idővel nulla szintű kamatot hagyták ki az elszámolásból, helyette szubjektív alapon emelték a kamatot. Ezt bizonyítja a továbbiakban, hogy a svájci frank kölcsönszerződés alkalmazása esetén közzé kellett volna tenni a Svájci Nemzeti Bank referencia kamatláb változását, amit a 2009. évi CL törvény 62. § 1. sz. melléklete alapján törvény is előír. Miután a referenciakamat feltárhatta volna a kamatemelés visszaélését, a törvényt egyetlen bank sem tartotta be, így a kamat számítását, ellenőrzését lehetetlenné tette. Jellemző, hogy nem volt kormányzati erő a törvény betartására.

A pénzintézetek maguk bizonyították, hogy a szerződésükben maguk által megfogalmazott „nyilvántartás” feltételét sem tartották be, azaz maguk annullálták a „deviza alap” fogalmát.

A pénzintézet deviza alapú szerződések esetében nem az adott deviza jellemzőit alkalmazta, ezzel a szerződések ellentmondóvá váltak és így a szerződések a Ptk. 228. § (3) alapján semmisek.

2013. november 19., kedd

2013. november 7., csütörtök

Kúria közleménye

Közlemény

A legkülönbözőbb médiáktól a Kúriához érkezett tájékoztatás kérések arról a felfokozott érdeklődésről tanúskodnak, mely a devizahitelesek helyzetének végleges tisztázását szolgálnák a Kúria jogegységi tevékenysége eredményeként. 
Konkrétan a Kúrián folyamatban lévő, várható jogegységi eljárás tárgyáról érdeklődnek abban az értelemben, hogy a devizahiteles problematikát teljes egészében tisztázza-e mind a kormányzati szervek, mind az érintett devizahitelesek, mind a közvélemény számára.
A megkeresésekkel kapcsolatos fokozott várakozást azonban el kell oszlatnunk. 
A Kúria sajtóközleményeiben már több ízben hangsúlyozta, hogy csak az eléje került jogviták alapján foglalhat állást mind konkrét, egyedi ügyekben felmerülő devizahiteles perekben, mind pedig – eltérő bírósági döntések észlelésekor – a bírói gyakorlat egységesítését megkívánó jogegységi eljárásokban.
A Kúria elvi határozatai is konkrét egyedi ügyekben felmerülő jogelvi kérdésekről döntenek. 
A várhatóan meghozandó jogegységi határozat a devizahitelekkel összefüggő perekben is tapasztalt eljárásjogi kérdéseket taglal. 
Ebből következően nyilvánvalóan nem felelhet meg azoknak a várakozásoknak, melyeket a sajtó ez ügyben a Kúrához intézett megkeresései tartalmaznak.
Ezeket az igényeket is figyelembe véve azonban a Kúria Polgári Kollégiuma a közeljövőben fel kívánja mérni, hogy a deviza-alapú hitelszerződésekkel összefüggésben hány per van az országban folyamatban, továbbá, hogy a jogerős ítéletek alapján eltérő joggyakorlat kialakulása megállapítható-e.
E felmérés eredményeként kerül a Kúria abba a helyzetbe, hogy döntsön esetlegesen jogegységi eljárás indításáról vagy más, a rendelkezésére álló intézkedés megtételéről.
E további fejleményekről a sajtót természetesen a Kúria folyamatosan tájékoztatni fogja.

Budapest, 2013. november 6.

A Kúria Sajtótitkársága

Forrás: http://www.lb.hu/hu/sajto/kozlemeny-3

2013. november 6., szerda

Makkos Albert levele Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszterhez

Varga Mihály úr miniszter részére
Makkos Albert levele Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszterhez
Makkos Albert

Nemzetgazdasági Minisztérium

Tisztelt Varga úr!


Szűkebb szakmai csoport már évek óta jelzi, hogy az un. „deviza alapú” hitelezés súlyos jogsértésekkel terhelt. Az Európai Unióba való csatlakozáskor a magyar hatóságok nem, vagy csak késéssel építették be a magyar jogrendszerbe az uniós jogot. 


A hazai civil szervezetekkel történt előzetes egyeztetés után 2012. május 24-én Brüsszelben tárgyalást folytattunk Európai Unió szakterületi vezetőjével Philippe Pelle, (Deputy Head of UnitRetail Financial Services and Consumer Policy) és Jannifer Robertson szakjogászával. Mivel nem ismerjük kellő alapossággal az uniós jogot, abban kértünk segítséget, hogy a civil szervezetek által készített közgazdasági és jogi elemzést az uniós jog szempontjából ellenőrizzék.


Több ügyvéd közreműködésével a mellékelt elemzést készítettünk, amit magyar és lektorált angol fordításban 2012. július 7-én kiküldtük Philippe Pelle úrnak. Az Európai Unió szakemberei objektívnek, jogilag és közgazdaságilag helyesnek ítélték az elemzésünket. Határozottan azt javasolták, hogy az általunk készített elemzéssel a jogi helyzet rendezése érdekében forduljunk a magyar fogyasztóvédelmi hatósághoz.


Az Európai Unió javaslatára 2013. január 13-án a Parlament Fogyasztóvédelmi Bizottsága minden tagjának elküldtem az elemzést, amire egy országgyűlési képviselő kivételével nem történt reagálás.
Az Európai Unión kívül egyetlen magyar állami szervezet sem akart a - mintegy 2-3 millió embert érintő - devizahitelezés jogsértéseivel foglalkozni.

Makkos Albert
jogfeltáró elemzése
letölthető innen

Az uniós jogászok által is megalapozottnak tartott jogsértésekbe az EU szakvezetés közlése szerint nincs joguk a magyar törvénysértésekbe beavatkozni, addig az Európai Központi Bank részéről Mario Dragi a szerződések forintosítása vonatkozásában megfenyegeti a magyar Kormányt. Míg a devizaalapú kölcsönszerződést más Európai Uniós országban tilos alkalmazni, addig - Dragi úr szerint ugyanazt Magyarországon tilos megszüntetni. Súlyos kettős mérce. 

Belátom, hogy a Kormány nagyon nehéz helyzetben van, ami csak a törvényi állapot helyreállításával oldható fel. Ennek elősegítésére küldöm meg az Európai Unió által is megalapozott jogfeltárást.

Budapest, 2013. november 6.


Tisztelettel:


Makkos Albert
közgazdász


(Megjegyzés: Ma érkezett  a Bankszövetség "magvas" elemzése is, érdemes beleolvasni. Címe: "Ki nyer a devizahitelen? A devizahitelek jogi háttere." 
Előzetes a Hitelintézeti Szemle 2013/5. számából Gárdos István – Nagy István ”A devizahitel jogi alapkérdései” című cikkéből.)

Megosztom itt: