2013. november 7., csütörtök

Kúria közleménye

Közlemény

A legkülönbözőbb médiáktól a Kúriához érkezett tájékoztatás kérések arról a felfokozott érdeklődésről tanúskodnak, mely a devizahitelesek helyzetének végleges tisztázását szolgálnák a Kúria jogegységi tevékenysége eredményeként. 
Konkrétan a Kúrián folyamatban lévő, várható jogegységi eljárás tárgyáról érdeklődnek abban az értelemben, hogy a devizahiteles problematikát teljes egészében tisztázza-e mind a kormányzati szervek, mind az érintett devizahitelesek, mind a közvélemény számára.
A megkeresésekkel kapcsolatos fokozott várakozást azonban el kell oszlatnunk. 
A Kúria sajtóközleményeiben már több ízben hangsúlyozta, hogy csak az eléje került jogviták alapján foglalhat állást mind konkrét, egyedi ügyekben felmerülő devizahiteles perekben, mind pedig – eltérő bírósági döntések észlelésekor – a bírói gyakorlat egységesítését megkívánó jogegységi eljárásokban.
A Kúria elvi határozatai is konkrét egyedi ügyekben felmerülő jogelvi kérdésekről döntenek. 
A várhatóan meghozandó jogegységi határozat a devizahitelekkel összefüggő perekben is tapasztalt eljárásjogi kérdéseket taglal. 
Ebből következően nyilvánvalóan nem felelhet meg azoknak a várakozásoknak, melyeket a sajtó ez ügyben a Kúrához intézett megkeresései tartalmaznak.
Ezeket az igényeket is figyelembe véve azonban a Kúria Polgári Kollégiuma a közeljövőben fel kívánja mérni, hogy a deviza-alapú hitelszerződésekkel összefüggésben hány per van az országban folyamatban, továbbá, hogy a jogerős ítéletek alapján eltérő joggyakorlat kialakulása megállapítható-e.
E felmérés eredményeként kerül a Kúria abba a helyzetbe, hogy döntsön esetlegesen jogegységi eljárás indításáról vagy más, a rendelkezésére álló intézkedés megtételéről.
E további fejleményekről a sajtót természetesen a Kúria folyamatosan tájékoztatni fogja.

Budapest, 2013. november 6.

A Kúria Sajtótitkársága

Forrás: http://www.lb.hu/hu/sajto/kozlemeny-3

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megosztom itt: