2014. december 2., kedd

Kapusi Adrienn javaslatai (Forrás: Facebook)Kapusi Adrienn
jogász

Kedves Egybegyűltek!

...Engedjék meg, hogy itt is felhívjam a figyelmet néhány sürgető tennivalóra MINDAZOK SZÁMÁRA, AKIK ÉRINTETTEK A DEVIZAHITELPROBLÉMÁBAN.  Ez ugyanis a közel 1 millió szerződéssel (amely részben már bedőlt, vagy megszünt, vagy még valahogy folyamatban van) legalább a magyar társadalom felét érintő proléma.

Tehát így, vagy úgy, de közvetlenül vagy közvetve 4 fős átlagcsaládokkal számítva, minimum 4-5 millió ember életét keseríti meg, ha legalább csak egy is van a családban. Gondolják, milyen jó lenne, ha csak egy lenne ugye????

És ugye az is jó lenne, ha ez miatt abból a bizonyos 4 fős családból ne dolgozna legalább 1 személy külföldön, szétszakítva a családot....

Nos: az elmúlt fél évi "jogalkotási" csődtömeg legutolsó felvonásaként néhány napja megszavazták az un. "forintosítási" törvényt. Ez akkor lép hatályba, ha a köztársasági elnök úr aláírja.

FONTOS!

Ez a törvény most a devizahitelesek közül csak az lakásépítési vagy vásárlási célú, vagy szabad felhasználású deviza jelzáloghitelesekre vonatkozik. Az sem számít, hogy élő-e még a szerződés, vagy már felmondott, lényeg, hogy még pénztartozása legyen a feleknek egymással.

Az aláírástól (értsd: a törvény Magyar Közlönyben való megjelenésétől) számított  30 napon belül tértivevényes, ajánlott küldeményben jelezni kell a bank felé, hogy semmisnek tekintik a szerződést, és hogy a törvény-módosítás útján végrehajtott szerződés-módosítással nem értenek egyet, mert az nem az Önök saját érdekét és akaratát fejezi ki és nem fogadják el a forintosítást, azt tudomásul nem veszik és azt vitatják! Az új törlesztőrészletekkel nem értenek egyet, nem vállalják és nem tudják fizetni!

Ez a mozzanat nagyon fontos lesz!

Aki ugyanis nem ír levelet, az a törvény erejénél fogva szerződés-módosítás nélkül lesz februárban az elszámolás után "átsorolva".

Másik FONTOS MOMENTUM: 
később kártérítésért csak az mehet, aki ebben a 30 napban írásban igazolható módon bizonyítani tudja, hogy ez akarata ellenére történt meg! 
A levélírással egyidejűleg pedig AZONNAL TESSÉK MEGTÁMADNI A SZERZŐDÉSEK MELLETT TALÁLHATÓ KÖZJEGYZŐI KÖZOKIRATOKAT!

Miért?

Azért mert - ha valaki jelzi az ellenállását - nyilván az elszámolások után azonnal megindítják ellene a végrehajtásokat. MÁRPEDIG A VÉGREHAJTÁST AZ AZONNALI VÉGREHAJTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ KÖZJEGYZŐI KÖZOKIRATOK TESZIK LEHETŐVÉ. Ezért ha ezen iratok "KÖZOKIRATI" MINŐSÉGÉT TÁMADJUK, AKKOR A KÖZOKIRATI STÁTUSZA LESZ - nyilván sikeres per esetében - megsemmisítve.

Ez pedig azt jelenti, hogy a bank NEM INDÍTHAT BÍRÓSÁGI PER ÉS JOGERŐS BÍRÓI ÍTÉLET NÉLKÜL AZOK ELLEN VÉGREHAJTÁST, AKIK EZT MEGLÉPIK! Hanem kénytelen lesz Ő maga felperesként bíróságra menni és bizonyítékokkal alátámasztva követelni azt, ami szerint Őt megilleti. Addigra - remélhetőleg - egy-két tárgyalást megélt státuszban fognak ezek a fajta perek járni és kérni lehet ezekre tekintettel a végrehajtások azonnali felfüggesztését is már ott a perben a jogerős ítélet megszületéséig. Ha a bank pedig perel felperesként, alperesként már a védekezés teljes arzenálját fel lehet vonultatni ellenük - ráadásul járásbírósági szinten!!! Ami rendkívül fontos, mert az még nem ügyvédkényszeres!

Autó és személyi hitelesek ne indítsanak felperesként pert, hanem várják meg, míg a bank felperesként beperli őket (akár fizetési meghagyásos eljárásban, akár egyenesben indított bírósági perben).

A jelen állás szerint igaz, az, amit a fentiekben tanácsoltam! Amennyiben változik a jogi környezet - vagy azért mert az Alkotmánybíróság végre megsemmisíti vagy a kúriai PJE-ket vagy az arra épülő júniusban megjelent 2014 évi XXXVIII. tv-t -, akkor amúgy is egy új helyzet áll elő, mert a szeptember végén kiadott elszámolási törvény és a most kiadott forintosítási törvény akkor okafogyottá válik és visszaállunk az eredeti érvénytelenségi keresetekre.

De változást eredményezhet hamarosan decemberben az Európai Unió bíróságán egy a magyar kölcsönszerződések ügyében eljáró közjegyzői tevékenység vizsgálatával kapcsolatosan - várhatóan a közeljövőben megszülető ítélet is! Figyeljük!

Ha ez megszületik, már akkor fellélegezhetünk - de legalábbis a végrehajtásokat illetően! Mert bizonyára kihatással lesz minden közjegyzői közokiratra és a folyó perekben remekül lehet majd rá hivatkozni.

De változást eredményezhet még dr. Kriston Istvánnak - még júniusban a ráckevei Járásbíróságon indított egy keresetében - az ottan bíró által kért (Kásler-ügyhöz hasonló) Eu Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásában elbírálásra váró ügy.... Ennek a lényege: hogy arra várnak választ a beterjesztők, hogy EREDMÉNYEZHETI-E A KÖLCSÖNSERZŐDÉS ELNEVEZÉSSEL MEGKÖTÖTT- VALÓJÁBAN AZONBAN EGY REJTETT DEVIZA ADÁSVÉTELT TARTALMAZÓ HIBRID PÉNZÜGYI TERMÉK - SZERZŐDÉSEK SEMMISSÉGÉT A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KEMÉNY ADÓSI ELŐMINŐSÍTÉSI SZABÁLYAINAK A MEGKERÜLÉSE? (Hiszen nálunk a Ptk. azt mondja ki a 200. § (2) bekezésben, hogy "más jogszabály megkerülésével kötött szerződések tisztességtelenek és semmisek".

Nyilván a döntés függvényében hozza meg az ítéletét a ráckevei járásbíró, amely - várakozásom szerint - ezt az egész folyamatot meg nem történtté fogja tenni akkor is, ha a kormányzat a feje tetejére áll is.

A múlt hét közepén Róna Péter egyik ebéd utáni beszélgetést ugyanezzel a várakozással fejezte be, amivel maximálisan egyetértek már az elejétől fogva!

Erre körülbelül - uniós gyakorlatot figyelve - 8-10 hónap elmúltával kerül sor. amely tavasszal fog lejárni. Csak addig nagyon figyelni és meglépni, amit meg kell lépni!

Ezen a területen ezzel azonban még mindig nem lesz rend! Amit látok és érzékelek - nagyon remélem, hogy ezt csak én látom így - de tragédia lesz, ha az MNB eszközkezelőt indít vagy átveszi az eszközkezelőt a bedőlt ingatlanokkal együtt..... Hiszen az MNB = Európai Központi Bank = " Rotschil és Soros György magántulajdona.....

Ezért - bár az egyik oldalon "gazdasági szabadságharcolunk" a magyar földért - és a másik oldalon meg tálcán nyújtjuk át az Európai Központi banknak a lakásállomány 30-50 %-át....

Ezzel aztán nem adtunk a ......nak egy jó nagy pofont......

És máris kész van az Eu forgatókönyve a magyar magántulajdonú ingatlanok bérlakássá való alakításáról.....

Tudomásul kell venni emberek: 
SEMMELYIK KORMÁNYNAK NEM ÉRDEKE A DEVIZÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE! 
Ezért : "magad Uram, ha szolgád nincsen".

Hogy miért? Gondoljunk bele!

Addig van bankadó, amíg van devizaszerződés. Addig van a költségvetésnek pénze a lefejt magyar állampolgárról közvetetten, amíg van devizaszerződés. És ami a legfontosabb ameddig van bankadó, addig van költségvetési forrás és ebből átutalási lehetőség a pártkasszákba is!

Hát melyik magyar kormány menne szembe saját költségvetési érdekével?

Gondolják érdekli őket, hogy így a társadalom áll szembe a saját kormányával???? Aligha!

Gondolják eljut hozzájuk az az igény, hogy az MNB - mostanra már másodszorra a bankokba kiszállított - devizatartaléka a jogos tulajdonosához az adóshoz jusson vissza???? Aligha!

Hiszen a mindenkori kormány ezt saját kormányzati költségvetési tervei végrehajtására szeretné felhasználni. Hol lenne érdekelt, hogy "visszaadja"?

Gondoljanak bele, hogy mekkora is lenne ez a pénz amit az embereknek vissza kellene fizetni? A tavalyi Kásler előzetes döntéshozatali kérelemben benne volt az összeg! Az éves GDP 38,2 %-ával lenne egyenlő!

Tudják ez mekkora összeg? Pontosan akkora - hogy a bankok helyett, akik a befizetésekkor rögtön ki is talicskázták a pénzt - nyilván a magyar kormányzatnak kellene fizetnie ennek az egésznek az elharapózásában játszott szerepük miatt. Ez ÁLLAMCSŐDÖT JELENTENE, RÖGTÖN ÉS AZONNAL.

Gondoljanak bele, akarhatja-e ez, vagy bármelyik kormányzat - aki ennyire minden megtesz azért, hogy legalább 20 évig hatalmon maradhasson -, hogy az államcsőd idején regnáló kormányként "menjen a levesben"?

Ugye nem várunk már semmit? Hanem végre lehull a szemünkről a hályog????

Vélemény????

Kapusi Adrienn

Ui: kérem segítsenek eloszlatni a devizások és a nemdevizások közötti ellentét okát. Hiszen a média azt próbálja sulykolni, hogy itt a devizások akarnak valami olyat, ami a forinthiteleseket, meg egyéb banki szolgáltatásokat igénybevevőket hátrányos helyzetbe hozza. Közben a valóság a következő:

A banknak saját pénze nincs. Azoknak a pénzét forgatja, akik - akár - csak egyszerű forintfolyószámlával rendelkeznek csupán, vagy éppen betétjük, vagy értékpapírmegtakarításuk is van. Hogy hogyan? Ezt swapolja - "technikai pénzcsere" -, amely pusztán az értéken meglévő különféle devizákat "kicseréli", de nem váltja át! Az adóstól viszont az átváltás különbözetét szedi be! A csalás tehát itt van! Ebből az irdatlan sok pénzből azonban a pénz eredeti gazdájának a betétesnek, a folyószámlatulajdonosnak nem szégyell 1-2-3 %-ot adni, miközben Ő meg bezsebelte a 4000 milliárd forintot, amelyből 800 millió adót csalt el valamennyiünk elől!

Tehát ugyanúgy megkárosítja azt, akinek ilyen hitele nincs, mint azt, akinek van! A bank ugyanis a 4000 milliárdból már vissza is osztott a folyószámlatulajdonosnak, vagy betétesnek ebből 1-3 %-ot..... Miközben az egész nyereséget Ő teszi el, és az egész kockázatot az adóssal "viteti el".

Hát értjük, hogy mi van itt?

Nem kéne végre összefogni???? És nem "megenni" az "oszd meg és uralkodj" dumát?)

Bocsánat, hogy hosszúra sikeredett, de ez a teljes kép!

20 megjegyzés:

 1. Mindenkinek a személyes ügye ezért akik érezzük a súlyát a deviza átverésnek legalább az tegye meg amit lehet

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jó napot, Josef Lewis vagyok. Egy elismert, törvényes és akkreditált hitelező. Nagyon gyorsan és egyszerűen nyújtunk kölcsönöket, személyi kölcsönöket, autóhiteleket, otthoni hiteleket, diákhiteleket, üzleti kölcsönöket, feltalálói kölcsönöket, adósságkonszolidációt. stb.

   Kapjon engedélyt egy üzleti vagy egyéni hitelre ma, és szerezzen pénzeszközöket ugyanazon a alkalmazási héten. Ezek a személyes kölcsönök jóvá lehet hagyni, függetlenül a hitelezéstől, és sok boldog ügyfelünk van, aki támogatja ezt a követelést. De nemcsak megkapja a szükséges kölcsönöket; akkor a legolcsóbb lesz. Ez a mi ígéretünk: Garantáljuk a legalacsonyabb kamatlábat minden olyan kölcsön esetében, amely ingyenes fedezetet nyújt.

   Törekszünk arra, hogy pozitív tartós benyomást hagyjunk ügyfeleim elvárásainak túllépése során. Célunk, hogy méltósággal és tisztelettel kezeljük, miközben a legmagasabb minőségi szolgáltatást időben biztosítjuk. Nincs szükség társadalombiztosításra, és nem szükséges hitelesítési ellenőrzés, 100% -os garancia. Kérjük, azonnal válaszoljon az alábbi részletek alapján, ha érdekel a kölcsön, és mentes a csalásoktól.

   E-mail: progresiveloan@yahoo.com
   Hívás / szöveg +1 (603) 786-7565 köszönöm   Törlés
 2. A türelem rózsát terem, csak ne írjatok alá semmit!!!!!!

  VálaszTörlés
 3. Szép napot,szeretnék segítséget kérni,a bankom ellen pert szeretnék indítani,de nem tudom, hogy kihez forduljak segítségért,ha valaki tud esetleg segíteni az legyen szíves írjon,Köszönöm.

  VálaszTörlés
 4. Szép napot,szeretnék segítséget kérni,a bankom ellen pert szeretnék indítani,de nem tudom, hogy kihez forduljak segítségért,ha valaki tud esetleg segíteni az legyen szíves írjon,Köszönöm.

  VálaszTörlés
 5. A gond az, hogy nem kérik hozzá a jóváhagyásunkat és aláírásunkat sem.
  FONTOS viszont, hogy honnantól számolandó a 30 nap, amin belül jelezni kell a bank felé, hogy semmisnek tekintjük a szerződést, és hogy a törvény-módosítás útján végrehajtott szerződés-módosítással nem értünk egyet?
  Nekem ez a rész sajnos nem egyértelmű, gondolom sok másnak sem, viszont nagoyn fontos.
  Köszönöm!

  VálaszTörlés
 6. Számomra sem tiszta honnan számoljuk a 30 napot, és szükségesnek tartanám egy, a közjegyzőknek ira
  ndó levél kidolgozását, melyet rendelkezésünkre bocsátanátok. Nem lehet csak úgy "hű bele Balázs" módjára cselekedni...

  VálaszTörlés
 7. Közvetítettem Andriennek a kérdést, várom a válaszát.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Névtelen2014. december 11. 5:26 email címet szívesen küldök, hogy komolyan kommunikáljunk. Én nagyon ott járok, hogy sos. Üdv!

   Törlés
 8. Fenti kérdésekre megérkezett a válasz: a törvény Magyar Közlönyben történő kihidetésétől számított 30 napon belül kell lépni.

  VálaszTörlés
 9. Ez nagyon fontos infó, mert rengeteg embernek nincs pénze perelni és eddig teljes kilátástalan volt, hogy mit kell tenni és a törvények- változások záporoznak........ Adrienn ezért hála és köszönet! Remélem még tudunk valahogy kapcsolatba lépni!

  VálaszTörlés
 10. Azt szeretnem kerdezni,hogy azokkal mi van vagy lesz,akiknek mar vegrehajtason van az ingatlanjuk?
  Koszonom a valaszt elore is.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Most amíg valaki az elszámolási törvény adta jogorvoslati lehetőségeket kihasználja, addig védve van.

   Törlés
 11. szeretném megkérdezni, hogy a közjegyzői "KÖZOKIRAT" megtámadását, hová kell címezni (közjegyzőhöz, bankhoz, stb,) valamint mit javasol a levél tartalmának, hogy azt befogadják? hálás köszönettel várom válaszukat.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Itt egy hasonló nyilatkozat, de fontosnak tartom, hogy konzultáljon egy ügyvéddel!
   http://devizahitel-atveres.blogspot.hu/2014/12/nyilatkozat-minta-banknak-ha-perelni.html
   A bank, ill. közjegyző nem bíróság (amely befogadja, vagy nem a keresetet), tehát szerintem egy tértivevényes levelet (ami nem bírósági kereset) mindenképp "befogadnak".

   Törlés
  2. köszönöm szépen segítő válaszát. Megfogadjuk tanácsát: csak ügyvéddel. (keresünk)

   Törlés
  3. Már nem ajánlom a közokiratos pert, mert birófüggő lett.

   Törlés
 12. Kedves Adrienn! Nagyon jó és érthető a leírás, csupán egy ponton nem világos a dolog, még pedig ott, hogy mikor kell 30 napon belül levelet írni a banknak és a közjegyzőnek? Tudniillik, addig, amíg nem küldi meg a bank az elszámolást, nem tudom minek mondok ellent, hiszen nem látom az elszámolást és az új törlesztő részlet összegét sem. A másik kérdésem, hogy a közjegyzői közokirati ellentmondást a közjegyző részére kell elküldeni? Köszönöm válaszát és a pontosítást.

  VálaszTörlés

Megosztom itt: