2015. április 7., kedd

Elszámolással kapcsolatos jogorvoslati eljárásról

Az elszámolással és a szerződés módosulásával kapcsolatos fogyasztói panasz írásban történő beadására vonatkozó határideje 30 nap. Az egyszerűsített elszámolást követően mindenkinek lehetősége van a részletes elszámolás megkérésére - amit a szolgáltatóknak 5 napon belül meg kell küldeni-, de a 30 nap nem a részletes kimutatás, hanem az egyszerűsített elszámolás kézhezvételét követően indul!!!! 

Részletes elszámolást kérő minta levél letöltése innen >

Amennyiben az elszámolással, a szerződésmódosulással, vagy azok elmaradásával, a tájékoztatás teljeskörűségével, vagy az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatában foglalt adatokkal kapcsolatban panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát írásban kell megküldeni először a szolgáltatónak. Fontos tudni, hogy az egyszerűsített elszámolást követően a fogyasztóknak lehetőségük van írásban is megkérni a részletes elszámolást, amit a szolgáltatóknak 5 napon belül kell külön kérésre megküldeni! 

A panasz benyújtására az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége. 


Ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már kizárólag abban az esetben lesz lehetősége panaszt tenni, ha a panasztételben akadályoztatva (önhibáján kívüli akadályoztatás) volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja. 

Elmaradt elszámolással kapcsolatos panasz esetén 


Ha úgy gondolja, hogy a szolgáltatónak el kellett volna számolnia Önnel, elszámolást azonban nem kapott, akkor az elszámolás elmulasztása miatti panaszát megteheti, miután az elszámoló levelet valamennyi érintett fogyasztó számára megküldte a bank. Az erről szóló banki közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül van lehetősége panaszát beterjeszteni. (Postai feladás esetén legkésőbb a 60. napon postára kell adni a beadványt.) Ha ebben az időszakban a panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadályoztatása megszűnésétől számított 30 naptári napon belül, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig terjesztheti elő az elszámolás hiánya miatti panaszát. 

Egyúttal felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az elszámolás befejezéséről szóló közzétételre 2015. december 31-ét követően került sor, az elszámolás hiányával kapcsolatos panaszát a közzétételt követő 60 naptári napon belül terjesztheti elő. 

Ha nem ért egyet a panaszbeadványra kapott válasszal 


Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet, vagy 60 napon belül nem kap választ, a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. 

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták letölthetők a Magyar Nemzeti Bank honlapjáról:

Az elszámolással kapcsolatos egyéb információkat a Magyar Nemzeti Bank honlapján, „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, továbbá a szolgáltatók ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett tájékoztatókban is megtalálja.


Forrás: Hitelszövetség hírlevele

Kapcsolódó bejegyzés itt > 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megosztom itt: